Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov webu www.avvauto.sk

Správa webu www.avvauto.sk sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany Vašich osobných údajov na internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu poskytovaných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na ustanoveniach Všeobecných predpisov pre ochranu osobných údajov Európskej únie (GDPR). Účely, pre ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú tieto: zlepšenie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tohto webu, poskytovanie služieb, súvisiacich so zameraním činnosti predmetnej webovej stránky, a tiež pre nasledujúce úkony.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Pokiaľ s tým budete súhlasiť, povoľujete nám zhromažďovať a používať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Zhromažďovanie a spracovanie Vašich údajov prebieha v súlade s právnymi predpismi, platnými na území Európskej únie a štátu Slovenská republika.

Ukladanie, úprava a mazanie dát

Užívateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje webovým stránkam www.avvauto.sk, má oprávnenie naďalej ich upravovať aj mazať, rovnako ako odvolať svoj súhlas s ich použitím. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje uložené: čas potrebný na využitie údajov pre hlavnú činnosť webu. V prípade ukončenia používania Vašich údajov ich správa webu odstráni. Pre prístup k vašim osobným údajom môžete kontaktovať správu webu na adrese: info@avvauto.sk. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám iba s Vaším dobrovoľným súhlasom, pokiaľ však už boli prevedené, potom tieto údaje nemôžeme meniť, ak sú už uvedené u iných organizácií, ktoré s nami nesúvisia.

Využitie technických údajov pri návšteve webu

Keď navštívite web www.avvauto.sk, budú v databáze uložené záznamy o Vašej IP adrese, čase návštevy, nastavení prehliadača, operačnom systéme a ďalších technických informáciách, potrebných pre správne zobrazenie obsahu webu. Podľa týchto údajov však identifikovať totožnosť návštevníka nemôžeme.

Poskytovanie informácií deťmi

Pokiaľ ste rodičom, alebo opatrovníkom a zistili ste, že Vaše deti nám poskytli svoje osobné údaje bez Vášho súhlasu, kontaktujte nás: info@avvauto.sk. Naša služba zakazuje ukladať osobné údaje maloletých bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.

Využívanie súborov cookies

Na správne zobrazenie obsahu a na uľahčenie používania stránok www.avvauto.sk využívame súbory cookies. Ide o malé súbory, uložené vo Vašom zariadení. Tieto súbory pomáhajú webu zapamätať si informácie o Vás, napríklad v akom jazyku prezeráte stránky a aké stránky ste už navštívili, čo sú informácie, ktoré budú pre Vašu ďalšiu návštevu užitočné. Vďaka súborom cookies bude pre Vás prezeranie webu oveľa pohodlnejšie. Viac si o týchto súboroch môžete prečítať tu. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal, alebo blokoval súbory cookie v prehliadači samostatne. Nemožnosť prijímať súbory cookie však môže obmedziť výkonnosť webu.

Využitie osobných údajov inými službami

Táto stránka používa internetové služby tretích strán, ktoré zbierajú informácie nezávisle od nás: Google Analytics.

Zhromažďované dáta môžu byť zdieľané s ďalšími službami vo vnútri týchto organizácií a môžu byť použité pri personalizácii reklám v ich vlastnej reklamnej sieti. Užívateľské dohody týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Tam môžete tiež odmietnuť zhromažďovanie vašich osobných údajov, napríklad tu nájdete blokátor služby Google Analytics. Osobné údaje neodovzdávame iným organizáciám a službám, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je odovzdávanie informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov, oprávnených na vykonávanie takých úkonov.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky www.avvauto.sk môžu obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú nami prevádzkované. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na tých stránkach, ktoré ste navštívili, pokiaľ sú tam uvedené.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Naše stránky www.avvauto.sk môžu občas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny oznamujeme formou zverejňovania nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve, týkajúce sa ochrany osobných údajov v Európskej únii av štáte Slovenská republika. Pokiaľ ste nám zverili svoje osobné údaje, upozorníme Vás na prípadnú zmenu zásad ochrany osobných údajov. Pokiaľ boli Vaše kontaktné údaje zadané nesprávne, potom Vás kontaktovať nemôžeme.

Spätná väzba, záverečné ustanovenia

Ak máte akékoľvek otázky, súvisiace so zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte správcu webu www.avvauto.sk, cez: info@avvauto.sk, alebo využite kontaktný formulár, uvedený v príslušnej časti tohto webu. Pokiaľ s týmito zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete naďalej využívať služby webu www.avvauto.sk. V takom prípade sa musíte vzdať možnosti navštevovať naše stránky.